Παροχή
Εκπαιδευτικού
Υλικού

Η Creative+ παρέχει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό στους φοιτητές και ερευνητές του Παντείου, όπως επίσης και στις ομάδες των διαγωνισμών και επιχειρηματικής προ-επώασης. Στόχος είναι οι ωφελούμενοι να μπορούν να αποκτήσουν εφαρμοσμένες και θεωρητικές γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας, εμπειρίες σε καινοτόμα επιχειρηματικά περιβάλλοντα και εξειδικευμένη γνώση σε διαθεματικές και διεθνείς συνεργασίες.

Το εκπαιδευτικό υλικό, ενδεικτικά, καλύπτει θέματα επιχειρηματικότητας (ορισμοί και εισαγωγικές έννοιες της επιχειρηματικότητας, είδη επιχειρηματικότητας, κύκλος ζωής ενός προϊόντος, τo προφίλ μιας start-up επιχείρησης κ.α.), δημιουργίας start-up και σημαντικών παραγόντων για την επιτυχία της (εσωτερικό-εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών, τεχνικές σύγχρονης ψηφιακής/web3 επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικά μοντέλα ψηφιακού επιχειρείν, design thinking (UX/UI), μεγάλα δεδομένα/πλατφόρμες, κ.α.), χρηματοδοτικές ευκαιρίες και εργαλεία /Χρηματοδοτικά Κεφάλαια, εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων-υπηρεσιών (product thinking) και επιχειρηματικού ελέγχου (validation, prototyping, proof of concept, go-to-market strategies), νομικά θέματα για την ψηφιακή επιχειρηματικότητα και τις τεχνολογικές εφαρμογές, IP Strategy, Branding & Storytelling για startup επιχειρήσεις- Tech PR.