Συνεργασία
με την INSPIRE.

Η CREATIVE+ θα κάνει χρήση της πρωτοποριακής πλατφόρμας ανάπτυξης καινοτομίας για νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις «INSPIRE». Η πλατφόρμα «INSPIRE» χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα HORIZON 2020 και αναπτύχθηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο Centre for Change, Entrepreneurship and Innovation Management (CENTRIM) του Πανεπιστημίου του Brighton (UK), σε συνεργασία με άλλους οκτώ (8) ευρωπαϊκούς φορείς.

Η πλατφόρμα παρέχει μια δομημένη μεθοδολογία για τη στήριξη νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ανοικτής καινοτομίας, με στόχο τη μείωση των κινδύνων και τις υψηλότερες πιθανότητες επιτυχίας στην ανάπτυξη καινοτομίας. Η δομή των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης της πλατφόρμας περιλαμβάνει τις εξής τρεις (3) κατηγορίες: i. Εξερεύνηση (Exploration), ii. Ανάπτυξη (Development), iii. Εμπορευματοποίηση (Commercialisation). Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει δύο υπο-πεδία, στο πλαίσιο των οποίων παρέχονται εργαλεία διαχείρισης, ώστε οι ωφελούμενοι να μετατρέπουν σταδιακά την ιδέα τους σε επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσα από μια διαδικασία εμπειρικής μάθησης.

Η πλατφόρμα περιέχει 128 εργαλεία διαχείρισης και 114 μελέτες περίπτωσης (case studies) που καλύπτουν όλο το εύρος ανάπτυξης καινοτομίας στις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες. Έχει επίσης αναπτύξει πρωτοποριακά εργαλεία συμβουλευτικής υποστήριξης, όπως ο «ηλεκτρονικός καμβάς» (“e-Canvas”), τον οποίο οι ωφελούμενοι μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο διαχείρισης, και το εργαλείο μέτρησης ετοιμότητας ανοικτής καινοτομίας (OI Readiness Self-Assessment Tool), το οποίο οι ωφελούμενοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να διαπιστώσουν εάν παρουσιάζουν ελλείψεις σε διάφορους τομείς ανάπτυξης της ιδέας τους. Η πλατφόρμα INSPIRE έχει ήδη πάνω από 2.100 χρήστες, ενώ έχει ήδη λάβει επιπλέον χρηματοδότηση από το πρόγραμμα BRITE για περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Η πλήρης χρήση της πλατφόρμας INSPIRE περιλαμβάνει εργαστήρια για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, πρόσβαση στην πλατφόρμα Web Inspire, κατάρτιση των συμβούλων για την παροχή της μεθοδολογίας στους ωφελούμενους και ένα πλήρες εγχειρίδιο που παρέχει όλα τα πρότυπα, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος. 

Έτοιμοι για το πρώτο βήμα στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία;

Οι αιτήσεις για τις δράσεις FAST & SLOW της CREATIVE+ ξεκίνησαν. Κάνε αίτηση σε όποια σε ενδιαφέρει και έλα μαζί μας!