Challenges | SDGs AI Hackathon

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Αναζητούμε Καινοτόμες Ιδέες, Λύσεις ΑΙ και Ψηφιακής Καινοτομίας για τις Προκλήσεις των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs)- Ατζέντα 2030.

Ελάτε στο Hackathon την Παρασκευή 20/10 στο Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ (10:00-19:00), με την ομάδας σας ή χωρίς ομάδα, και με τη συνδρομή expert mentors και την εξοικείωση με εργαλεία  ΑΙ, σχεδιάστε μία καινοτόμο λύση (ψηφιακή εφαρμογή για υπηρεσία, προϊόν, storyboard ) που θα απαντά σε μία από τις προκλήσεις των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για την οποία θέλετε να φέρετε μια θετική αλλαγή.  

*Δεν χρειάζεται να έχετε γνώσεις κώδικα!

Παρακάτω αναλυτικά τα challenges από τα οποία έχετε να επιλέξετε  

SDG1 | Μηδενική φτώχεια

Λύσεις για τον περιορισμό/ εξάλειψη κάθε μορφής φτώχειας. Λύσεις για να δώσουμε  ισότιμη και αποτελεσματικότερη  πρόσβαση στους διαθέσιμους πόρους και βασικές υπηρεσίες

SDG2 | Μηδενική πείνα

 • Λύσεις για την επισιτιστική ασφάλεια: νέοι τρόποι για να μοιραζόμαστε και καταναλώνουμε την τροφή σε περιόδους κλιματικής κρίσης.
 • Λύσεις για Ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλή  τρόφιμα
 • Λύσεις για βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων/ Περιορισμός απάτης / Βελτίωση εισοδημάτων  μικροπαραγωγών τροφίμων

SDG3 | Καλή υγεία & ευημερία

Λύσεις για επάρκεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και διασφάλιση ποιοτικού βιοτικού επιπέδου

SDG4 | Ποιοτική εκπαίδευση

Λύσεις για επίπεδο εκπαίδευσης εναρμονισμένο με τις ανάγκες της εποχής (digital, media & tech literacy)

SDG5 | Ισότητα των φύλων

 • Λύσεις για ισότητα και την αντιμετώπιση των διακρίσεων με βάση το φύλο ή της έμφυλης βίας,  σε ένα συμπεριληπτικό, φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον.
 • Λύσεις για ασφαλή ψηφιακά περιβάλλοντα  για την ενδυνάμωση των γυναικών  στα πανεπιστήμια
 • Λύσεις για ισότιμες  ευκαιρίες ανάληψης ηγετικού ρόλου των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων στην πολιτική, οικονομική και δημόσια ζωή
 • Λύσεις για τη χρήσης των τεχνολογιών της επικοινωνίας, της  πληροφορίας και της τεχνητής νοημοσύνης από τις γυναίκες σε σπουδές και την  επαγγελματική ζωή

SDG6 | Καθαρό νερό και αποχέτευση

 • Λύσεις για εξασφάλιση καθαρού και πόσιμου νερού
 • Λύσεις για αντιμετώπιση λειψυδρίας

SDG7| Φθηνή και καθαρή ενέργεια

Λύσεις για αξιοποίηση καθαρών πηγών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, πυρηνική ενέργεια)

SDG8 & SDG10 | Αξιοπρεπής εργασία, οικονομική ανάπτυξη και λιγότερες ανισότητες

Λύσεις για ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης σε περιβάλλοντα που συμβάλλουν στην αξιοπρεπή απασχόληση, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων και των ανθρώπων με αναπηρίες και συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων

SDG9 | Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

 • Λύσεις για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας
 • Λύσεις για την αναβάθμιση τεχνολογικών ικανοτήτων στα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα  με συνέργειες του δημόσιου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα
 • Λύσεις για αύξηση της πρόσβασης, σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (fintech) για startups/ μικρές επιχειρήσεις/ οργανισμούς του κοινωνικού- φιλανθρωπικού τομέα/ πολίτες

SDG11 | Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

 • Λύσεις για βιώσιμες, ευφυείς (Smart) και ανθεκτικές πόλεις με τη συμμετοχή των πολιτών
 • Λύσεις για την προστασία και τη διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στις πόλεις

SDG12 | Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Λύσεις για υπεύθυνη και βιώσιμη κατανάλωση: νερό, ενέργεια, τρόφιμα, ρούχα, βιώσιμη μόδα, βιώσιμος τουρισμός, μηδενικά απόβλητα

SDG13 |Δράση για το κλίμα

Λύσεις για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της στις πόλεις και τους πολίτες

SDG16 | Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί δεσμοί

Λύσεις για ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

SDG17 | Συνεργασία για τους Στόχους

Λύσεις για συνεργασίες χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα καθώς και της κοινωνίας των πολιτών για την επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σπύρος Αρσένης

Επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας | NBG Business Seeds, Διεύθυνση Πελατών Business Banking & Key Accounts Segments

O Δρ. Σπύρος Αρσένης είναι επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Εθνικής Τράπεζας, επικεφαλής του προγράμματος NBG Business Seeds και ο αρχικός συντονιστής του προγράμματος Crowdfunding act4Greece. Συμμετέχει στα advisory boards του Uni.fund, Metavallon, Big Pi, Κέντρου Αρχιμίδη ΕΚΠΑ και OK!Thess καθώς και στην επιτροπή αξιολόγησης του Εlevate Greece και του EIT Health. Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνο-Αμερικάνικου Επιμελητηρίου και της επιτροπής Start Ups του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με 25 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε διεθνή έργα τηλεπικοινωνιών, business banking και καινοτομία. Συγγραφέας 7 βιβλίων με θέμα την πληροφορική και το διαδίκτυο.