Θεματικά Challenges | Startup Competition – From Dreams to Reality: Rise.Innovate.Create.

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Τα θεματικά challenges θα παρουσιαστούν αναλυτικά στους συμμετέχοντες την πρώτη ημέρα του Startup Competition και κάθε ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να δώσει τρία business ideas για κάθε θεματικό challenge!

Αναλυτικά τα challenges:


Εφαρμογές της Τεχνολογίας Blockchain στην Οικονομία” | Νίκος Δασκαλάκης, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Στο πλαίσιο αυτού του challenge, θα αναπτύξουμε ιδέες χρήσης της τεχνολογίας blockchain στην οικονομία. Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων που θα δημιουργήσουν ομάδες, θα έχουμε την ευκαιρία να διερευνήσουμε διάφορα πεδία σύνδεσης του blockchain με την οικονομία. Θα δούμε για παράδειγμα πώς συγκεντρώνουμε στοιχεία για την ανάπτυξη ενός whitepaper, στο πλαίσιο της δημιουργίας και προσφοράς ενός coin/token. Μπορούμε επίσης να διερευνήσουμε τους τρόπους που προσφέρονται ψηφιοποιημένα αξιόγραφα της πραγματικής οικονομίας μέσω της τεχνολογίας. Σας καλώ λοιπόν να δουλέψουμε μαζί για να εξερευνήσουμε τις πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας blockchain στην οικονομία.


Audio Innovation Challenge by ANTENNA AUDIO & AD&PRLab” | Καινοτομία στις ηχητικές εφαρμογές | Δόμνικα Σκρέτα, Head of Marketing, Communications & Digital Strategy at ANTENNA MUSIC (member of Antenna Group), Μπέττυ Τσακαρέστου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Διευθύντρια ADandPRLAB, Πάντειο Πανεπιστήμιο | Επιστημονική Υπεύθυνη CREATIVE+.

Ο στόχος του Audio Innovation Challenge by ANTENNA AUDIO & AD&PRLab είναι να προωθήσουμε τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα στην επιχειρηματικότητα στον τομέα των ηχητικών εφαρμογών μέσα από κενά που θα καταγράψουμε στην αγορά. Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να δουλέψουν σε προκλήσεις γύρω από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Immersive Audio Experiences: Δημιουργία ηχητικών εφαρμογών που μεταμορφώνουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον ήχο, όπως ηχητικές εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας (VR) ή επαυξημένης πραγματικότητας (AR).

Creation of Audio content: Νέες προσεγγίσεις για τη δημιουργία, παραγωγή και διανομή ηχητικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των podcast, της μουσικής και των ραδιοφωνικών εκπομπών.

Diversirty and Inclusivity through Audio: Σχεδιασμός καινοτόμων ηχητικών λύσεων που βελτιώνουν την προσβασιμότητα και την συμπερίληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Audio Analytics και AI: Χρήση της τεχνητής νοημοσύνη (AI) και ανάλυση δεδομένων με στόχο την δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών για την εμπορική αξιοποίηση ηχητικών μέσων.


Έκδοση Επιστημονικού Περιοδικού Δημοσιογραφίας (JLab) | Παντελής Βατυκιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Νέων Μέσων και Δημοσιογραφίας, Διευθυντής Δημοσιογραφικού Εργαστηρίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο


How can we decrease the average age of the cars that move in the Greek streets?” | Θαλής Λασπιάς, Senior Strategic Designer, Hellas Direct

Greece is ranked in the last place among the countries of the European Union in terms of the age of the car fleet. While the European average is 12 years for passenger cars, Greece has reached the age of 17.

The impact of this includes:

  • Double the number of fatal accidents occur as the age of the car increases. (health)
  • More frequent mechanical failures. (cost, road congestion)
  • More emission to the environment (environmental pollution)

In order to converge with the European average and close the gap in the age of the fleet, Greece needs an investment of approximately 34 billion euros.

This challenge could be approach from multiple perspectives, including but not limited to sharing economy, car-as-a-service, car maintenance and upgrade, car financing, public transportation and address the needs of different segments such as low income people, affluent, business owners, taxi drivers κλπ You can find relevant articles here: Hellas Direct Blog, Money Review


AgeWise Innovation Challenge: Επανάσταση στο μέλλον της γήρανσης και της ευημερίας” | Paul Kidner, Senior Advisor, TIMA Foundation.

Η πρόκληση εντάσσεται μέσα από το οικοσύστημα της γήρανσης του πληθυσμού, όπου οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν διάφορες σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές προκλήσεις. Επηρεάζει όχι μόνο τους ηλικιωμένους, αλλά και τις οικογένειές τους, τους φροντιστές, τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, τους φορείς χάραξης πολιτικής και την κοινωνία στο σύνολό της. Η οικονομική, κοινωνική και πολιτική δυναμική γύρω από τη γήρανση και την ευημερία παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος αυτού του δημογραφικού πληθυσμού.

Η “τρέχουσα κατάσταση”:

Περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη: Οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν συχνά προκλήσεις στην πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή θεραπεία και φροντίδα για τις παθήσεις υγείας που σχετίζονται με την ηλικία.

Κοινωνική απομόνωση: Πολλά ηλικιωμένα άτομα βιώνουν την κοινωνική απομόνωση και τη μοναξιά, επηρεάζοντας αρνητικά την ψυχική και συναισθηματική τους ευημερία.

Ηλικιωτισμός και στερεότυπα: Τα αρνητικά στερεότυπα και ο ηλικιακός ρατσισμός μπορεί να οδηγήσουν σε διακρίσεις και περιορισμένες ευκαιρίες για τους ηλικιωμένους, εμποδίζοντας τη συνολική τους ευημερία.

Τεχνολογικό χάσμα: Υπάρχει ένα σημαντικό ψηφιακό χάσμα μεταξύ των ηλικιωμένων, γεγονός που δυσχεραίνει την προσαρμογή τους στις τεχνολογικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να επωφεληθούν από αυτές.

Η “ιδανική κατάσταση”:

Ιδανικά, οι προκλήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση και την ευημερία θα αντιμετωπίζονταν και οι ηλικιωμένοι θα βίωναν:

Ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη: Προσβάσιμες και προσαρμοσμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες του γηράσκοντος πληθυσμού, προάγοντας την υγιή γήρανση και αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις παθήσεις που σχετίζονται με την ηλικία.

Κοινωνική σύνδεση και συμμετοχικότητα: Μια κοινωνία που εκτιμά και στηρίζει τους ηλικιωμένους, προωθώντας τις κοινωνικές σχέσεις και τις ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή, μειώνοντας την κοινωνική απομόνωση.

Τεχνολογίες χωρίς αποκλεισμούς της ηλικίας: Τεχνολογικές εξελίξεις που είναι φιλικές προς το χρήστη και ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες και προτιμήσεις των ηλικιωμένων, ενισχύοντας την ανεξαρτησία, την ασφάλεια και τη συνολική ποιότητα ζωής τους.

Αλλαγή αντιλήψεων και στάσεων: Αλλαγή των κοινωνικών στάσεων απέναντι στη γήρανση, εξάλειψη του ηλικιακού ρατσισμού και αναγνώριση της αξίας και της συμβολής των ηλικιωμένων σε διάφορους τομείς.

Η δυναμική μεταξύ των ενδιαφερομένων θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ επιχειρηματιών, παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, φορέων χάραξης πολιτικής, ερευνητών, φροντιστών και των ίδιων των ηλικιωμένων. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το κοινό τους όραμα, μπορούν να εργαστούν συλλογικά για τη δημιουργία ενός μέλλοντος που θα ενδυναμώνει και θα βελτιώνει την εμπειρία της γήρανσης.

Τι είδους λύσεις αναζητούμε;

Αναζητούμε καινοτόμες νεοφυείς ιδέες που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση και την ευημερία. Οι λύσεις μπορούν να καλύπτουν διάφορους τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η τεχνολογία, η κοινωνική δέσμευση, η υποστήριξη της κοινότητας και ο σχεδιασμός χωρίς αποκλεισμούς για την ηλικία. Οι λύσεις θα πρέπει να είναι επεκτάσιμες, βιώσιμες και να έχουν τη δυνατότητα να έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στη ζωή των ηλικιωμένων


Τα θεματικά challenges των Bootcamps Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας συνεχίζουν κανονικά.

Σπύρος Αρσένης

Επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας | NBG Business Seeds, Διεύθυνση Πελατών Business Banking & Key Accounts Segments

O Δρ. Σπύρος Αρσένης είναι επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Εθνικής Τράπεζας, επικεφαλής του προγράμματος NBG Business Seeds και ο αρχικός συντονιστής του προγράμματος Crowdfunding act4Greece. Συμμετέχει στα advisory boards του Uni.fund, Metavallon, Big Pi, Κέντρου Αρχιμίδη ΕΚΠΑ και OK!Thess καθώς και στην επιτροπή αξιολόγησης του Εlevate Greece και του EIT Health. Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνο-Αμερικάνικου Επιμελητηρίου και της επιτροπής Start Ups του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με 25 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε διεθνή έργα τηλεπικοινωνιών, business banking και καινοτομία. Συγγραφέας 7 βιβλίων με θέμα την πληροφορική και το διαδίκτυο.